Technisch onderhoud conform
wet- en
regelgeving,
Stichting InspectieNet maakt het
haalbaar.