Loont het om wet- en regelgeving van technische inspecties zelf bij te houden, of zal ik maar vertrouwen op de adviezen van mijn leveranciers?

Het Onderwijs-Collectief doorbreekt uw dilemma door werkgroepen te formeren, specialistische kennis in te brengen en pragmatische werkwijzen te ontwikkelen op basis van wettelijke kaders. Dit resulteert in kosteneffectieve contracten met leveranciers waar u en uw collega's tevreden over zijn. Ook benieuwd naar de resultaten? Geef dan uw prioriteit aan en zet ons gericht aan het werk, dit verplicht u tot niets.


Naam instelling

Contactpersoon

De heer   Mevrouw

E-mailadres

Telefoonnummer

Mijn prioriteit zijn Hoog Gemiddeld Laag N.v.t Ik overweeg deelname
in de werkgroep

Deze inspectie gebeurt jaarlijks, moet ik hier mee doorgaan?

Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Ik wordt tureluurs van die ondoorzichtige facturen, ben ik de enige?

Blusmiddelen

Wat is bindend? Het bouwbesluit, de voorschriften van de brandweer, of beide?

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Heb ik de elektrische veiligheid voldoende geborgd? Wat is wijsheid?

Elektrotechniek (NEN 3140)

Waar moet ik valbeveiliging laten aanbrengen en hoe vaak moet ik dit laten inspecteren?

Klimmaterieel en valbeveiliging

Onze airco's worden jaarlijks onderhouden. Geldt er ook nog een inspectieplicht?

Koelsystemen en warmtepompen

Moet ik nu wel of geen legionellabeheersplan laten opstellen?

Legionellabeheersing

Hoe kom ik tot een objectief oordeel over het moderniseringsvoorstel van mijn leverancier?

Liften

Wat moet ik doen om de veiligheid te borgen en de kosten te beheersen?

Machineveiligheid

Waar moet het onderhoud van de noodstroomvoorziening uit bestaan? Wanneer ben ik hiertoe verplicht?

Noodstroomvoorzieningen

Kan ik niet veel beter op LED overgaan?

Nood- en vluchtwegverlichting

Is de prikkel om toestellen af te keuren niet te groot als de leveranciers ze ook vervangt?

Sport- en speeltoestellen

Is de prikkel om installaties goed te keuren niet te groot als de leverancier ze ook onderhoudt?

Stookinstallaties en brandstofleidingen

Zijn wij verplicht een actueel tekeningenpakket te hebben? Hoe organiseer ik dat?

Tekeningenbeheer

Moet ik mijn automatische deuren inderdaad laten aanpassen op basis van EN 16005?

Toegangssystemen en automatische deuren