Instellingen, Belangengroepen en Referenties

Toename van wet- en regelgeving en krimpende budgeten leven al jaren op gespannen voet. Dit stelt technisch beheerders voor dilemma's bij het organiseren en bekostigen van onderhouds- en veiligheidsmaatregelen. Financieel verantwoorde risicobeheersing heeft zich hierdoor ontwikkeld als specialisme.

De consultants van Stichting InspectieNet opereren dagelijks in dit spanningsveld van risico's versus kosten. Hun ervaringen hebben geleid tot een scala aan inventieve oplossingen en methodes om risico's én kosten te reduceren. Daarbij behartigen wij uitsluitend uw belangen. Er worden bijvoorbeeld géén betalingen van leveranciers geaccepteerd en de vergoedingen voor bestuurders en consultants zijn ten hoogste marktconform.

Individuele instellingen kunnen gebruik maken van de expertise van onze consultants als zij zijn aangesloten bij één van onderstaande of vergelijkbare belangengroepen:
- Gemeenten: vng
- Onderwijs: poraad vo-raad mboraad vereniging hogescholen vnsu
- Sociale werkvoorziening: cedris
- Woningcorporaties: aedes
- Zorginstellingen: actiz nvtg vboi

Belangengroepen kunnen een beroep doen op onze expertise als een collectieve aanpak wenselijk is. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het ontwikkelen van een beheerstool of praktijkrichtlijn, het bevorderen van marktwerking of transparantie in een bepaalde branche, het bewerkstellen van normwijzigingen of bemiddeling bij de totstandkoming van een raamovereenkomst.

Referenties worden graag vooraf in kennis gesteld van uw contactbehoefte. U kunt met vermelding van branche en regio referenties aanvragen met behulp van het contactverzoek.

Login (alleen voor klanten)